Project | Kleur de Wipstrik

Dit project stond in het teken van 'kennismaken met kunst'. Hiervoor ging ik met vier vrijwilligers en kinderen op onderzoek uit. We bekeken de wijk vanuit een ander perspectief en gebruikten bepaalde elementen als basis voor het maken van een eigen kunstwerk. Ook bezochten we een kunstenaar en een kunstwerkplaats. Het project eindigde met een expositie bij cultuurcentrum de Stadkamer, waarbij de leerlingen zelf het openingsprogramma verzorgden. Dit project bracht kinderen in contact met kunst en cultuur. Ook hebben zij ervaren hoe je vrij kunt experimenteren met materialen om eigen kunst te ontwerpen.

Opdrachtgever: Wijkcentrum Bestevaer
Met hulp van: BuurtCultuurfonds & Prins Bernhard Cultuurfonds

Project | BuurtKar

De BuurtKar bedacht ik als instrument om op een luchtige wijze met mensen in contact te komen en hen waar wenselijk in beweging te brengen.  Daarnaast zet ik hem in voor kunstzinnige projecten waarbij ik mensen op straat ter plekke uitnodig om mee te doen.

Uniek aan de BuurtKar is de 'agendaloosheid'. Ik kom niet langs op vaste dagen en op vooraf bepaalde locaties. Met de BuurtKar ontmoet ik mensen spontaan en dichtbij huis.

Opdrachtgevers: Zogemaakt | Travers Welzijn | Wijkcentrum Bestevaer | Gemeente Zwolle

Project | Minibiebs in de Wijk

Voor een wijk in Zwolle startte ik met acht kinderen een Minibiebproject met als doel om het thuislezen te stimuleren. Bij dit project stond participatie en eigenaarschap van de kinderen centraal. Zij schilderden de Minibiebs, zochten geschikte plekken in de wijk, organiseerden een openingsfeest, hielpen bij voorleesactiviteiten en onderhielden de Minibiebs.

Opdrachtgevers: Gemeente Zwolle & Travers Welzijn

Project | Zwerfvuil tot modeshow

Dit project ontwikkelde ik met meiden van een meidenclub die aangaven iets met mode te willen doen, maar ook geïrriteerd spraken over de troep (afval) in hun wijk. Met hen bedacht ik een concept om het zwerfvuil uit de wijk te verbinden aan mode. Ik gaf workshops over zwerfvuil, zelfvertrouwen, jezelf presenteren en make-up. We trokken de wijk in om zwerfvuil te verzamelen en maakten er kleding van. Het project eindigde met een spetterende modeshow in het nabijgelegen winkelcentrum.

Opdrachtgever: Travers Welzijn

Project | Verhalen van buurtgenoten

Bij de BuurtKar ontmoette ik een bewoner die graag een boek wilde schijven over de 'gewone' buurtgenoot. Ik koppelde haar aan een bewoner die graag fotografeerde. Met z'n drieën gingen we aan de slag. Nieuwe ontmoetingen kwamen tot stand, er werd gefotografeerd, geschreven en geredigeerd. Er volgde een boekpresentatie waar veel buurtgenoten op af kwamen. Door het boek en de boekpresentatie zijn er prachtige ontmoetingen ontstaan.

Opdrachtgever: Wijkvereniging Wipstrikkwartier
Met hulp van het Oranje Fonds

Project | Roze senioren Café

Samen met Gradus startte ik het eerste Roze senioren Café in Zwolle. Ik leerde Gradus kennen bij de BuurtKar waar hij vertelde over zijn wens voor het roze Café. We bekeken de mogelijkheden, zochten samenwerking met andere partijen en vonden een locatie bij het nabijgelegen wijkcentrum. Het Roze senioren Café kreeg snel bekendheid, zelfs voor mensen uit de regio.

Met hulp van Wijkcentrum Bestevaer, Oranje Fonds en Stichting Gasthuizen.

Project | Jong & Ouder

Dit project startte ik met meiden die graag iets met de ouderen uit de wijk wilden doen. Ik startte met een workshop over de leefgebieden: wonen, werken, vrijetijd en gezondheid. De meiden kozen een leefgebied en gingen daarover in gesprek met elkaar en met de ouderen uit de wijk. Er ontstonden nieuwe contacten en de meiden ontdekten de verschillen en overeenkomsten tussen hen en de ouderen. Na een workshop fotografie liet ik de meiden hun ervaringen fotograferen. Er volgde een feestelijke presentatie bij een woon- zorgcomplex in de buurt, geheel door de meiden verzorgd.

Opdrachtgever: Travers Welzijn

Project | Straat DNA op doek

Bij dit project vroeg ik mensen om straat DNA te verzamelen en dit samen met een polaroidfoto op een canvas doek te verwerken. Van alle canvasdoeken heb ik één schilderij gemaakt. Het doel: bewoners en straten met elkaar verbinden. Figuurlijk deed ik dat door de afzonderlijke schilderijtjes samen te voegen. Letterlijk gebeurde dit tijdens de feestelijke onthulling van het schilderij waarbij de deelnemers aanwezig waren. Dit project heb ik uitgevoerd met de BuurtKar, zodat ik mensen ter plekke kon uitnodigen om mee te doen. Alles is daarom spontaan op straat ontstaan.

Opdrachtgever: Wijkvereniging Wipstrikkwartier
Samenwerking: Zogemaakt (kunst- en cultuureducatie)

 

Project | Minibieb Festival

Door Stadkamer werd ik ingehuurd om enkele avonden te organiseren voor eigenaren van Zwolse Minibiebs. Het doel: elkaar ontmoeten, leren van elkaar en de Minibiebs beter op de kaart zetten. Dit resulteerde in het eerste Minibieb Festival van Nederland. Bij zo'n twintig Minibiebs worden nu jaarlijks culturele workshops georganiseerd voor buurtgenoten en andere belangstellenden.

Opdrachtgever: Stadkamer

Project | Kinderplatform

In opdracht van Travers Welzijn coördineerde ik het Kinderplatform voor een wijk in Zwolle. Het doel: kinderen actief laten meedenken, meedoen en meebepalen in hun wijk. Via een creatieve brainstorm kwamen we uit bij het thema spelen en speeltuinen. Hun wens: een eigen speeltuin oprichten. Ik liet hen de mogelijkheden onderzoeken door hen in contact te brengen met relevante personen. Uiteindelijk kon een eigen speeltuin niet doorgaan, maar hebben de kinderen een 'speeltuin - voor één dag' kunnen organiseren tijdens de Buitenspeeldag.

Opdrachtgever: Travers Welzijn

Project | VerhalenKar Alles Stroomt

Voor het cultuurproject 'Alles Stroomt' toverde ik de BuurtKar om tot VerhalenKar met verhalen over de eigen wijk. Het doel: bewoners kennis laten maken met de geschiedenis, de natuur en de kunst in de eigen wijk. Op de bonnefooi trok ik door de wijk om mensen te ontmoeten en verhalen te vertellen. Ik nodigde mensen uit om met natuurelementen en woorden hun wijk uit te beelden in een kunstfles. De kunstflessen zijn tentoongesteld aan de lantaarnpalen in de wijk Aa-landen te Zwolle.

Opdrachtgever: Zogemaakt (kunst- en cultuureducatie)