Ervaringen

Ik ben gestart met de Zwaaisteen omdat ik als buurtwerker mensen wil stimuleren om op een positievere manier naar elkaar te kijken. Door het Zwaaisteen initiatief aan te schaffen hoopte ik handvatten te ontvangen waarmee ik aan de slag kon en ik hoopte inspiratie op te doen voor mijn eigen Zwaaisteenproject. Dat is gelukt. Corinne is bereid om te luisteren en mee te denken in de lokale context. Supertof, echt een aanrader!

Mark Peters, buurtwerker Zaventem

Zwaaisteen initiatief

Het is altijd weer een feestje om met Corinne te werken. Met inzicht, creativiteit en veel lef gaat zij aan de slag. Op zoek naar een nieuw concept zonder daarin de context te vergeten. Een professionele insteek kan je van haar verwachten, kwaliteit staat namelijk voorop.

Senior Opbouwwerker Travers Welzijn Zwolle

Voor een project van ZoGemaakt trok Corinne met haar BuurtKar de wijk in om op straat kunstflessen te maken met jonge en oudere bewoners. Werken met Corinne is fijn. Bevlogen, creatief, flexibel en tegelijkertijd heel prettig concreet!

Eigenaar ZoGemaakt! (Binnen- en buitenschoolse Kunstlessen voor het basisonderwijs)