Misschien ken je het wel, je doet je werk en je weet waarvoor je het doet. Alleen zijn je resultaten niet altijd direct zichtbaar. Ik ben daarom blij en trots op het artikel van het CBS waaruit de waarde van mijn werk blijkt!

“De woonomgeving is belangrijker dan de woning zelf als het gaat om de tevredenheid met het leven. Het gaat daarbij zoals gezegd met name over de binding met de omgeving, of sociale cohesie. Van de buurtbewoners die een sterke mate van sociale cohesie ervaren is 97 procent tevreden met hun leven. Bij mensen die lage sociale cohesie ervaren in hun buurt is dit 69 procent.”

Artikel CBS 05-01-2018  : Tevredener met leven bij sterke binding met de buurt.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *