Eigenschappen

Creatief

Mijn creativiteit uit zich in het bedenken van creatieve en verassende werkvormen en concepten. Zo bedacht ik bijvoorbeeld de Zwaaisteen voor mensen die aangaven meer reuring en gezelligheid rondom huis te willen.

Gestructureerd

Ik werk gestructureerd, ben concreet en realistisch in mijn aanpak. Deze eigenschappen komen terug in de opbouw van mijn projecten en lessen, omdat ik vooraf nadenk over de te behalen doelen en de stappen die daarvoor nodig zijn.

Mensgericht

Ik maak op een ontspannen en natuurlijke wijze contact waardoor er snel vertrouwen ontstaat. Een meisje die ik ontmoette tijdens één van mijn projecten zei eens heel verbaasd: "Ik ken u net twee minuten, maar het lijkt al een half uur."

Werkervaring

Sociaal Ondernemer | 2016 - heden

 • Ontwikkelen van educatieve, sociale en/of culturele projecten en gastlessen.
 • Ondernemen & netwerken.
 • Contacten aangaan, relaties opbouwen.
 • Fondsenwerving.
 • Bekijk mijn projecten en gastlessen.

Eigenaar Zwaaisteen | 2019 - heden

 • Opschalen lokaal initiatief tot landelijke onderneming met bewezen impact.
 • Ontwikkelen van educatieve Toolkit voor organisaties.
 • Ontwikkelen van verkoopbare producten.
 • Inrichten van website en webshop.
 • PR & Marketing.
 • Zie www.zwaaisteen.nl.

Projectmedewerker Accretio Advies | 2014 - 2016

 • Coördineren en uitvoeren van projecten voor Nationaal Fonds Kinderhulp.
 • Ontwikkelen en uitvoeren van leesstimuleringsactiviteiten Kinderzwerfboek.
 • Verantwoordelijk voor social media Kinderzwerfboek.

Stichtingsambassadeur Specsavers | 2012 - 2014

 • Onderhouden van contacten met de goede doelen van Specsavers.
 • Koppelen van goede doelen aan de winkel.
 • PR werkzaamheden.
 • Verkoopwerkzaamheden.

Jeugdwerkadviseur YMCA | 2007 - 2011

 • Ontwikkelen van methodieken en educatief materiaal voor jeugdwerk.
 • Projectcoördinator sociale wijkprojecten.
 • Opstarten van jeugdwerk in drie Zwolse wijken.
 • Begeleiden stagiaires Social Work.

Brede School coördinator Landstede | 2003 - 2007

 • Opstarten en coördineren naschools activiteitenaanbod.
 • Ontwikkelen van (pedagogisch)beleid en kindvolgsysteem.
 • Begeleiden van stagiaires en vrijwilligers.
 • Locatiemanager BSO, TSO en Peuterspeelzaal.
Corinne is een gedreven ondernemende vrouw met een creatieve geest. Naast de goede ideeën voor activiteiten heeft ze oog voor detail en is ze een goede organisator. Corinne is een echt mensen mens en ze bloeit op als ze mensen en organisaties bij elkaar brengt en in beweging brengt. Dit kan ze erg goed.
Pascale van Amersfoort

Pascale van Amersfoort

Accretio Advies

Opleiding & trainingen

Cursussen & Trainingen

 • Cursus: Basics in Ondernemerschap | Welzijn Nederland
 • Cursus: Train de trainer | YMCA Overijssel
 • Cursus: Begeleiden van stagiaires | YMCA Overijssel
 • Cursus: Creatief schrijven | LOI
 • Cursus: Time-management | Excellent
 • Training: Adviesvaardigheden | GITB
 • Training: Effectieve sociale interventies | Movisie
 • Training: Kunst & Welzijn bij ouderen | Movisie

Culturele en Maatschappelijke Vorming | 1998 - 2003

Diploma behaald.

Stages

 • Onderwijs Advies Centrum | ontwikkelen programma waarden & normen.
 • YMCA Jeugdwerk | trainingen geven, ontwikkelen educatief materiaal.
 • Etty Hillesum Lyseum | activiteiten organiseren voor 'kwetsbare leerlingen'.
 • Don Bosco | activiteiten organiseren voor dak- en thuisloze jongeren.
 • Wijkboerderij Presikhaaf | ontwikkelen lesmateriaal, geven van workshops.