Algemene voorwaarden

Corinne | Zin in Welzijn |

Mijn algemene leveringsvoorwaarden zijn eenvoudig en van toepassing op al mijn diensten. En
daarmee gaan mijn eigen voorwaarden altijd voor die van mijn klanten. Ze zijn ook van toepassing als ik
derden betrek bij de uitvoering van mijn opdracht.

Ik help mijn klanten door hen tools toe te reiken waardoor zij kleine verbindingen tussen mensen gaan waarderen als betekenisvolle momenten en deze momenten gaan stimuleren tijdens bestaande of nieuwe initiatieven, zodat zij bewuster van betekenis zijn en als gevolg hiervan meer voldoening halen uit het werk.

Helpen betekent voor mij ‘er alles aan doen om mijn klanten in staat te stellen resultaat te
bereiken’. Ik doe het uiterste om mijn afspraken na te komen en een zo goed mogelijk resultaat te behalen.
Ik ga er altijd vanuit dat dit zelfde ook voor mijn klanten geldt.
Natuurlijk kan er altijd iets mis gaan door onverwachte of onbedoelde omstandigheden. Ik ga ervan uit dat
we er samen uitkomen. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan sta ik open voor bemiddeling. Mijn
aansprakelijkheid gaat uiteraard niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag.
Is mijn klant ontevreden terwijl hij heeft ontvangen wat ik heb beloofd en aan alles actief heeft meegewerkt,
dan geldt tot 14 dagen na aankoop mijn garantieregel: niet goed, geld terug.

Ik ben vooraf duidelijk over wat je van mij krijgt, welke inspanning ik lever, welk resultaat we nastreven en
over mijn tarieven en de btw/vat. Dit doe ik ofwel via vermelding op mijn websites of door middel van een
offerte. We hebben een deal op het moment dat je een aanmelding via een formulier op een van mijn
websites instuurt of de offerte ondertekend terugstuurt. Annuleren is niet mogelijk tenzij bij de betreffende
dienst anders staat vermeld.

Mijn klanten ontvangen op tijd een correcte factuur met een betaaltermijn van 30 dagen. Een betaling
binnen deze termijn stel ik erg op prijs. Als een betaling uitblijft doe ik een beroep op een incassobureau en
komen de kosten daarvan bovenop de te innen factuur.

Al mijn website teksten, blogs, en artikelen vallen onder de Creative Commons licentie: dit betekent dat je
het mag verspreiden maar dan wel onder vermelding van mijn naam ‘Corinne Tijsseling’ en een werkende link
naar www.corinnetijsseling.nl. Je mag het materiaal niet bewerken. Trainingsmateriaal en materialen uit een Toolkit mogen niet worden verspreid.

Laten we aan de slag gaan en plezier hebben en samen gaan voor het beste resultaat!
Corinne Tijsseling
update: 24-02-2020